Algemene voorwaarden

  1. Psilohuasca en/of Ayahuasca Ceremonies
   a. Informatieverstrekking
   Het team van de Ultieme Waarheid doet er alles aan om aan jou de juiste informatie te verstrekken en je optimaal voor te bereiden, zodat jij veilig aan je innerlijke expeditie kan beginnen.
   b. Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van een aantal medicijnen gaan niet samen met Psilohuasca/Ayahuasca. Hierdoor is de deelnemer verplicht om de alle door De Ultieme Waarheid opgevraagde informatie te verstrekken.
   c. Tevens verplicht de deelnemer zich om bij, een medische en/of psychische aandoening dan wel medicijngebruik, met zijn/haar (behandelend)arts/therapeut te overleggen. Bij twijfel heeft De Ultieme Waarheid het recht tot weigering.
   d. Verantwoordelijkheid
   Deelname aan een Psilohuasca/Ayahuasca-ceremonie doe je op eigen initiatief en op eigen risico. De Ultieme Waarheid accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die als gevolg ontstaan, door onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.
   e. Het team van de Ultieme Waarheid kan tijdens ceremonie deelnemers uit de groep plaatsen (onder begeleiding) als deze langdurig verstorend zijn voor het groepsproces.
  2. Betalingsvoorwaarden
   De inschrijving is pas definitief op het moment dat het totaalbedrag voor een activiteit door De Ultieme Waarheid is ontvangen.
  3. Prijswijzigingen
   Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld.
  4. Annuleringsvoorwaarden
   Indien een deelnemer de deelname aan een activiteit wil annuleren, dan zijn hier de volgende kosten aan verbonden:
   a. Bij annulering deelname 3-daagse wordt tot 4 weken voor de datum van de activiteit slechts €50 administratiekosten in rekening gebracht.
   b. Bij annulering deelname 3-daagse tot 2 weken voor de datum van de activiteit wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
   c. Bij annulering deelname 3-daagse tot 1 week voor de datum van de activiteit wordt 35% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
   d. Bij annulering deelname 3-daagse minder dan 7 dagen voorafgaand aan de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf is geen restitutie mogelijk.
   e. Bij annulering deelname stoomcursus wordt tot 8 weken voor de startdatum slechts €50 administratiekosten in rekening gebracht.
   f. Bij annulering deelname stoomcursus tot 4 weken voor de startdatum wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
   g. Bij annulering deelname stoomcursus tot 2 week voor de startdatum wordt 35% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
   h. Bij annulering deelname stoomcursus minder dan 14 dagen voorafgaand aan de startdatum of het niet verschijnen op de dag zelf is geen restitutie mogelijk.
   i. Bij annulering deelname introductieworkshop is geen restitutie mogelijk, aangezien de kostprijs minder is dan de administratiekosten.
   j. In plaats van annuleren kan de aangemelde deelnemer ook zelf iemand anders regelen die graag in zijn/haar plaats wil deelnemen. Voorwaarde voor de 3-daagse en de stoomcursus is uiteraard wel dat diegene geen contra-indicaties heeft. In die gevallen wordt slechts €50 administratiekosten in rekening gebracht.
   h. Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door De Ultieme Waarheid, aanvaardt De Ultieme Waarheid geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren. Als geen nieuwe datum ingepland wordt of als de deelnemer kiest voor annulering dan zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.
 • Vertrouwelijkheid
  Door deelnemers verstrekte informatie wordt door het team van De Ultieme Waarheid vertrouwelijk behandeld. Het team van de Ultieme Waarheid zal op geen enkele wijze gegevens van deelnemers zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming delen met derden en houdt zich aan de geldende privacywetgeving.